Ostatní

Mezinárodní den žen – 8. březen

Mezinárodní den žen

Na 8. března může slavit nejen Gabriela a Zoltán, ale i všechny ženy světa! Neboť 8. březen je Mezinárodním dnem žen, který připomíná stávku newyorských švadlem z roku 1908. Tehdy několik tisíc dělnic vyšlo do ulic a dožadovali se např. kratší pracovní doby, vyšších mezd nebo volebního práva.

Podle Organizace spojených národů (OSN) Mezinárodní den žen slouží k připomenutí úspěchů žen bez ohledu na jejich národnostní, etnické, jazykové, kulturní, ekonomické a politické rozdíly. Tento den by měl být příležitostí k zaměření se zejména na budoucnost a hledání možností a příležitostí pro budoucí generace žen. Od roku 1996 OSN každoročně vyhlašuje témata pro daný rok. Pro rok 2024 OSN zvolilo téma „Invest in women: Accelerate progress“ – v překladu Investujme do žen: Zrychleme rozvoj.

Ačkoliv se komunisti nijak nezasloužili o vznik MDŽ, tento den je s nimi často spojován, neboť během jejich režimu byl svátek velmi zpopularizován a až propagandisticky zneužit. Starší ročníky si jistě vybaví bujaré slavnosti v popředí s rudými karafiáty, slavnosti na pracovištích a opěvování komunistických veršů představitelkami Svazu žen.

Mezinárodní den žen není událostí slavenou jenom u nás, ale slaví se i v mnoha dalších částech světa. Připomínat si tento den a slavit jej má své opodstatnění. Je to vyjádření podpory a souhlasu s rovnými příležitostmi pro ženy i muže v různých sférách života, včetně zaměstnání, politiky, vzdělání, rodinného života či veřejného angažmá. Třebaže došlo v mnoha oblastech ke značnému zlepšení postavení a práv žen, situace je v mnoha zemích stále nedostatečná a ženy a jejich práva jsou upozaděny před právy mužů.

Pokud byste se chtěli o MDŽ dozvědět více, doporučujeme navštívit www.mezinarodnidenzen.cz, kde je krásně shrnut vznik a vývoj tohoto svátku až po současnost. Sami bychom to nenapsali lépe!

 
 
 
 
 
 
Zdroj:
mezinarodnidenzen.cz
https://padesatprocent.cz/cz/proc-se-slavi-mdz
https://www.un.org/en/observances/womens-day