Káva

Dopady kávového průmyslu na životní prostředí

Dopady kávového průmyslu na životní prostředí

Zamysleli jste se někdy nad tím, co vše stojí za šálkem Vaší oblíbené kávy? A jaké dopady mohou mít jednotlivé kroky výroby kávy na život kolem nás?

Kávový průmysl má výrazný dopad na životní prostředí. Produkce kávy je velmi náročná na zdroje jako je voda, půda a energie. Dalším negativním dopadem je produkce obrovského množství odpadu, který vzniká během zpracování kávy, tzv. kávová sedlina, která často končí na skládkách odpadů. Přitom se dá výborně využít např. jako hnojivo nebo zdroj energie, jelikož obsahuje mnoho organických látek. V dnešním článku si ukážeme, jak může kávový průmysl negativně ovlivňovat životní prostředí a co je možné udělat pro zlepšení těchto dopadů

Negativní dopady

Vysazování nových kávových plantáží

Vysazování nových kávových plantáží má za následek odlesňování a ničení přírodního prostředí, negativně dopadá na biodiverzitu prostředí, způsobuje erozi půdy a degradaci krajiny. Zvláště závažné následky nastávají v oblastech, kde jsou kávové plantáže vysazovány na úkor tropických deštných lesů.

Zdroje

Kávový průmysl je velmi náročný na zdroje jako je voda, půda a energie. Při zpracování kávy dochazí k produkci emisních skleníkových plynů jako je oxid uhličitý, který je následně produkován i při dopravě kávy z plantáží do zpracovatelen a následně do obchodů a kávaren.

Balení

Kávu si můžeme zakoupit v různých obalových materiálech. Nejčastěji k nim patří plastové obaly, ve kterých najdeme převážně kávu kapslovou. V současné době jsou tyto obaly velké globální téma, jelikož mohou způsobovat škody a to zejména,  pokud nejsou recyklované správným způsobem. Výroba kávových kapslí je do budoucna velmi neudržitelná, jelikož jejich výroba vyžaduje obrovské množství energie a velké procento z nich nelze recyklovat.

Nesprávná likvidace

Pokud se káva jako taková či kávové kapsle nesprávně “zlikvidují“, mohou mít negativní dopad na životní prostředí a také lidské zdraví. Kávové sedliny mohou při nesprávné likvidaci zněčišťovat vodu a půdu, kávové kapsle zase mohou skončit v oceánech a ohrožovat tak život mořských živočichů.

Káva na kávové plantáži
Přírodní zdroje
Kávový průmysl

Jak můžeme omezit negativní dopady kávového průmyslu na naši planetu?

Každý z nás, který si rád dá šálek dobré kávy, může svým chováním přispět ke zmírnění těchto dopadů následujícími kroky.

Fair trade / organická káva

Dejte přednost kávě s označením FAIR TRADE či organická káva.

Takto označené kávy jsou často pěstovány s menším dopadem na životní prostředí, jelikož na ně pěstitelé nesmí použít chemická hnojiva a pesticidy. Do systému Fairtrade je v současné době zapojeno 660 000 pěstitelů kávy. 75 % fairtradové kávy pochází z Latinské Ameriky a Karibiku.

Připravte si kávu jinak

Připravte si váš oblíbený šálek kávy jiným, alternativním způsobem. Zkuste použít třeba french press, aeropress či jiný zprůsob přípravy kávy, u kterých nepotřebujete využívat kapsle nebo jiné jednorázové obaly.

Recyklujte

Nezapomínejte na recyklaci kávových obalů a kapslí. Při nákupu kapslí dávejte přednost těm, které jsou vhodné pro recyklaci. Obaly, ve kterých je zabalena káva rozdělte správně do papíru, plastu či kompostujte jako organický materiál.

Podporujte

Podpořte ty kávové společnosti, které se snaží eliminovat dopady na životní prostředí tím, že minimalizují množství vyprodukovaného odpadu, spotřebu energie a spolupracují s farmáři na možnostech zlepšení při pěstování kávy.

Vybírejte si pečlivě, kde si dáte svůj šálek kávy

Vyhýbejte se velkým řetězcům kaváren, které často nakupují levnou kávu z plantáží s nízkou udržitelností. Místo toho zkuste navštívit menší, nezávislé kávarny, které nabízejí fair trade či kávu z organické produkce.

Potřeba – spotřeba?

Popřemýšlejte o snížení vlastní spotřeby a zda je nutné každý den pít několik šálků kávy. Větší množství šálků kávy je možné nahradit jinými nápoji, například čajem či čistou vodou.

Každý z nás může udělat malinký krůček pro zlepšení životního prostředí a to nejen při pití kávy. Recyklace, spotřeba, výběr prodejce… to vše jde ruku v ruce s uržením toho, co známe pro další generace.

Podporujte

A jak se stavíte k situaci Vy? Napište nám do komentáře.

 

Zdroje:
https://archiv.nazemi.cz/sites/default/files/zivot_s_kavou_web_2.pdf
www.freepik.com
https://chat.openai.com/

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *